Misja

Jesteśmy najstarszą, niepubliczną Szkołą Podstawową województwa łódzkiego (1990), która:

  • opiera swoje działania na takich wartościach jak: mądrość, uczciwość i szacunek dla każdego człowieka,
  • posiada swoją dewizę: „Dążymy do doskonałości. Dbamy o prestiż”,
  • istnieje po to, aby nasi uczniowie i absolwenci byli wszechstronnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie rozwijającym się świecie,
  • zapewnia najwyższy poziom usług edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych,
  • wyróżnia się w środowisku rodzinną, życzliwą oraz niepowtarzalną atmosferą pozwalającą na rozwój własnej osobowości i pasji.