Kontakt

Fundacja Oświatowa „Nasza Szkoła”

93-212 Łódź, ul. Zbaraska 19
tel. 042 643-22-16
Sekretariat czynny w godzinach 8.00 - 17.00
strona internetowa: www.naszaszkola.eu
adres e-mail: naszaszkola@naszaszkola.eu
Numer konta: 43 1560 0013 2011 6002 6882 1001
NIP: 729-11-92-834
REGON: 470790080

Szkoła Podstawowa
Fundacji Oświatowej „Nasza Szkoła”

93-212 Łódź, ul. Zbaraska 19
tel. 042 643-22-16
strona internetowa: www.naszaszkola.eu
adres e-mail: naszaszkola@naszaszkola.eu