Konkursy

rok szkolny

 
Lp. Nazwa Rodzaj konkursu
1 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii zewnętrzny
2 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki zewnętrzny
3 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii zewnętrzny
4 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego zewnętrzny
5 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii zewnętrzny
6 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii zewnętrzny
7 Szkolny Konkurs Recytatorski wewnętrzny
8 Szkolny konkurs recytatorski - wiersze patriotyczne wewnętrzny
9 Szkolny konkurs historyczny "POLSKA JAGIELLONÓW" wewnętrzny
10 Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego EDI-PINGWIN zewnętrzny
11 Konkurs Plastyczny "Kartka świąteczna" zewnętrzny
12 Olimpiada z Chemii zewnętrzny
13 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego PINGWIN 2023 zewnętrzny
14 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Śniegiem prószy" zewnętrzny
15 Konkurs Matematyczny KANGUR 2023 zewnętrzny
16 Olimpiada z Chemii zewnętrzny