Wiosenny Miniturniej Judo 28.03.2012r.

zobacz całość

Pod Patronatem Klubu Sportowego "Akademia Judo - Łódź" działają w Szkole Podstawowej Fundacji Oświatowej "Nasza Szkoła" dwie grupy koła SKS - JUDO. Na zajęciach przeważają ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz gry i zabawy ruchowe z elementami judo. Na SKS-sie nie brakuje również rywalizacji sportowej. W dniu 28 marca 2012 r. uczestnicy tych zajęć mieli szansę wzięcia udziału w Wiosennym Miniturnieju Judo. Po obserwacji zmagań na macie, trener Jarosław Ciemieniewski wytypował przyszłych mistrzów judo.

zdjęcia: http://www.naszaszkola.eu/kronika_zdjec/?wd=232

kronika sportowa

kronika sportowa