Wyniki nauczania

Egzamin gimnazjalny

Najwyższe noty naszych gimnazjalistów w województwie łódzkim w 2013!

Nasza Szkoła wyniki nauczania Wynik gimnazjum NASZA SZKOŁA: 91,23% Średnia OKE: 56,23%
Różnica: 35% !

Rezultaty w poszczególnych przedmiotach:
  • - język angielski 100% - pierwsze miejsce w Polsce
  • - historia i wos- pierwsze miejsce w województwie
  • - język polski- pierwsze miejsce w województwie
  • - matematyka - 2 miejsce w województwie
  • - przedmioty przyrodnicze - 3 miejsce w województwie.
Nasza Szkoła wyniki nauczania

Sprawdzian Szkoły Podstawowej

 
Lp. Rok szkolny Wyniki OKE
Łódź
Wyniki uczniów
„Naszej Szkoły”
Różnica
I 2001/2002 29,64 36,00 +6,36
II 2002/2003 28,75 34,60 +5,85
III 2003/2004 25,77 33,40 +7,63
IV 2004/2005 29,34 35,33 +5,99
V 2005/2006 24,90 33,00 +8,10
VI 2006/2007 26,40 33,70 +7,30
VII 2007/2008 25,80 31,00 +5,20
VIII 2008/2009 24,77 29,46 +4,69
IX 2009/2010 24,30 32,40 +8,10
X 2011/2012 22,70 30,00 +6,50
XI 2012/2013 23,90 32,00 +8,10
XII 2013/2014 25,78 31,06 +5,28