Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa Fundacji Oświatowej „Nasza Szkoła”
posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program MEN
poszerzony o szereg zajęć dodatkowych oraz pozalekcyjnych.

Program klas 1-3 szkoły podstawowej

 • Język angielski
  3 godziny w klasie 1, 4 godziny od klasy 2,
 • Język niemiecki
  1 godzina w klasie 1, 2 godziny w klasie 2 i 3 godziny w klasie 3,
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Muzyka,
 • Plastyka,
 • Religia,
 • Nauka jazdy konnej
  jeden raz w tygodniu w klasie 1-2 i do wyboru w formie koła od klasie 3,
 • Basen
  jeden raz w tygodniu,
 • Rytmika
  1 godzina w klasie 1-2.

Dodatkowo uczniowie klas 1-3 mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.
W okresie ferii zimowych i letnich wakacji oferujemy wyjazdy szkolne
na zimowiska i kolonie.
Dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją, dysortografią i dyskalkulią w szkole prowadzone są zajęcia terapii pedagogicznej a także logopoedii.

Nasza Szkoła

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła”

specjalizuje się w nauce języków obcych, realizuje rozszerzony program sportowy - naukę jazdy konnej i naukę pływania, a także dba o rozwój artystyczny swoich uczniów.

Nasza Szkoła Nasza Szkoła

Bogaty program zajęć rekreacyjnych, sportowych i ruchowych realizowany jest na najnowocześniejszych obiektach miasta: basenie WSI, hali Anilany lub hali Łodzianki oraz we własnym Ośrodku Jeździeckim „EQUESTRO” i na boiskach szkolnych. Przewóz dzieci na zajęcia sportowe odbywa się autokarem bądź szkolnym busem.

Szkoła czynna jest w godzinach 7.30 - 17.30.

Po zakończonych lekcjach uczniowie mogą odrobić lekcje pod kierunkiem nauczyciela, uczestniczyć w kołach zainteresowań lub przebywać na świetlicy.

W ciągu dnia uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej.