Harmonogram zebrań rodziców

27.09.2018 zebrania klasowe godz. 17:00

15.11.2018 konsultacje z nauczycielami przedmiotów godz. 15:50-17:30

13.12.2018 zebrania klasowe godz.17:00

17.01.2019 konsultacje z nauczycielami przedmiotów  godz. 15:50-17:30

07.02.2019 zebrania klasowe podsumowujące wyniki nauki i zachowania w I semestrze godz. 17:00