Kalendarium miesiąc wrzesień

wybierz miesiąc

 
Lp. Wydarzenie Uczestnicy Termin
Obowiązuje plan tymczasowy  klasy 1-8  2-3.09.2021 
Apel organizacyjno-porządkowy  klasy 1-8  3.09.2021 
Pracujemy wg stałego plan lekcji   klasy 1-8  6.09.2021 
Pokaz JUDO  klasy 1-8  7.09.2021 
Termin zwrotu deklaracji na zajęcia pozalekcyjne  klasy 1-8  8.09.2021 
Ruszają wszystkie zajęcia pozalekcyjne (koła, odrabianki, reedukacja)  klasy 1-8  13.09.2021 
Olimpiada sportowa  klasy 1-3  13.09.2021 
Pierwszy wyjazd na konie  klasy 1-6  14.09.2021 
Olimpiada sportowa  klasy 4-8  15.09.2021 
10  Pierwszy wyjazd na basen  klasy 1-8  16.09.2021 
11  Zebrania klasowe z wychowawcami   kl. 1 - 3 godz. 16:30  16.09.2021 
12  Zebrania klasowe z wychowawcami   kl. 4 - 8 godz. 17:15  16.09.2021 
13  Próbny sprawdzian  kl. 8   25.09.2021