Ogłoszenia

UBEZPIECZENIE

Informujemy, że  w sekretariacie szkoły można  ubezpieczyć dziecko na nowy rok szkolny

(oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego EDU- PLUS Inter Risk)

Koszt wynosi 91.00. Wpłaty należy dokonać do końca września.

WAŻNE DATY:

6.09.2021 rozpoczynamy naukę według  planu stałego

6.09.2021 zapisy na wycieczkę szkolną "Od Mikoszewa po Piaski"  termin: 4-7.10.2021r.  dla klas. 3-8

9.09 2021 termin zapisu na fakultety z w/f oraz na zajęcia pozalekcyjne

10.10.2021 prosimy rodziców o dokonanie dopłat za podręczniki- sekretariat szkoły