Oferta edukacyjna

Gimnazjum Fundacji Oświatowej „Nasza Szkoła” rozpoczynało swoją działalność w 2003r.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program MEN, poszerzony o szereg zajęć obowiązkowych tj. zwiększona ilość
– języków obcych (7 godzin w tygodniu),
- przedmiotów wiodących: j. polskiego, matematyki, historii, geografii, chemii i fizyki.
Uczniowie szkoły w ramach 3 i 4 godziny zajęć wychowania fizycznego mogą korzystać ze szkolnych fakultetów sportowych: jazda konna, basen, judo.
Po zakończonych lekcjach gimnazjaliści mogą poszerzyć swoją wiedzę na zajęciach pozalekcyjnych, przygotować się do przedmiotowych konkursów kuratoryjnych, wojewódzkich i międzynarodowych (patrz: zajęcia pozalekcyjne).

W ciągu dnia uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

W okresie ferii zimowych i letnich oferujemy wyjazdy szkolne na zimowiska i obozy.

Ponadto w w klasie 3 gimnazjum uczniowie realizują dodatkowy program przygotowania do egzaminu zewnętrznego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (patrz: Wyniki nauczania).

W 2012 roku uczniowie gimnazjum „Nasza Szkoła” napisali najlepiej egzamin zewnętrzny, wśród wszystkich niepublicznych szkół w województwie łódzkim, uzyskując min. najwyższą ilość punktów z języka angielskiego w części rozszerzonej. To dla nas duży sukces! (dane OKE i rankingu najlepszych szkół w Łodzi przygotowany przez Gazetę Wyborczą).

Otrzymując maksymalne wyniki na egzaminie OKE (średnio 91-97 pkt na 100 możliwych ), a także nagrody i wyróżnienia w konkursach kuratoryjnych, najwyższe noty i świadectwa z czerwonym paskiem uczniowie Gimnazjum „Nasza Szkoła” w 100% dostają się do wybranych przez siebie szkół ponad gimnazjalnych: I LO, III LO, IV LO, XII LO, XXI LO, XXXI LO, Liceum Politechniki Łódzkiej, Liceum UŁ, Liceum Salezjańskie i Bernardynów, technikum hodowli koni.